Monday, March 8, 2010

Adakah IQ Anda Tinggi? Hati- Hati!

Satoshi Kanazawa, pakar psikologi evolusi di London School - Economics & Sains Politik berkorelasi dengan data IQ perilaku daripada US. Keputusan mendapati bahawa rata-rata orang yang dikenalpasti sebagai liberal dan ateis mempunyai IQ yang lebih tinggi. Ini berlaku juga untuk 'Eksklusivitas' seksual pada laki-laki, tapi tidak pada wanita. Penemuan ini akan diterbitkan dalam edisi Mac 2010 Psikologi Sosial Quarterly.
 

No comments:

Post a Comment